Koledzy Hodowcy!

21 Mistrzów Polski za sezon 2017 będą mieć okazję zaprezentowania się w albumie "Top Hodowle 2018", a koszt udziału pokryje PZHGP. SMGE pokryje natomiast udział kiku hodowcom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. Najlepsze przed Tobą Mistrzowie tam będą - czekamy na Ciebie. Dobry lot!